Vendo
Om Vendo
Foredrag
Forelesere
Presseklipp
Kontakt
Boksalg
Linker
Referanser
Skrivergarden

P r e s s e k l i p p

Her kan du se presseklipp i pdf format


Kunden er din sjef


Vi har ikke råd til å være umotiverte

Salgets 3 faser

Medgang og motgang

Her er dine 4 kunder

Du har de medarbeiderene du trenger

Humoristisk Sjelefred

Takler du sukess

Skap din mentale dobbeltgjenger

Konsentrasjon og avslapping