s
Vendo
Om Vendo
Foredrag
Forelesere
Presseklipp
Kontakt
Boksalg
Linker
Referanser
Skrivergarden

F o r e d r a g

Sammenheng mellom salgsresultater og egen motivasjon

· Hva kjennetegner selgere med suksess og hva vektlegger de i sitt salgsarbeid

· Hvordan effektivisere arbeidsdagen og frigjøre tid til mer salg og kundepleie.

· Hvordan øke salget ved hjelp av ”referanseteknikken”.

· Kroppsspråk for selgere og ledere.

· De ulike mennesketypene. Hvordan stemmer ditt inntrykk av deg selv med
  kollegenes oppfatning (oppgave).

· Resultatorientert ledelse .

· Presentasjonsteknikk.

Alle foredragene inkluderer forberedende arbeid og kompendium.
I tillegg er det mulig å kjøpe boken ”EFFEKTIVT SALG – Viljen til å lykkes” til spesialpris